П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Контракт » КОНТРАКТ міжнародної купівлі-продажу товарів

КОНТРАКТ міжнародної купівлі-продажу товарів


Дата публікації: Неділя, , 16:01; рубрика: Контракт


м. ______________                                                       "___" ____________ ____ р.
 

 

___________________________________________________, пойменований надалі "Покупець", в особі ___________________________________________, діючого на основі ________________________________________________, з одного боку, та _____________________________________, пойменований надалі "Продавець", в особі _________________________, діючого на основі _____________________, з другого боку, уклали цей Контракт про наступне.


Розділ 1. Предмет Контракту

Продавець продав, а Покупець купив на умовах CIP Львів (згідно з ІНКОТЕРМС 1990 р.) товари відповідно до специфікацій, які додані до цього Контракту і які є його невід'ємною частиною.


Розділ 2. Ціна та загальна сума Контракту

Ціни на товари визначаються у доларах США (USD) і розуміються CIP Львів.

Загальна сума Контракту встановлюється відповідно до доданих специфікацій і становить 92 307,60 доларів США.


Розділ 3. Строки і дата поставки

Товари повинні поставлятися у строки, вказані у специфікаціях. Датою відвантаження вважається дата штемпеля у товаротранспортній або залізничній накладній. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.


Розділ 4. Якість товару

Якість проданих товарів повинна відповідати узгодженим Покупцем і Продавцем стандартам і технічним умовам та підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виготовлювачем.


Розділ 5. Упакування та маркування

Упакування, в якому відвантажується товар, повинно забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, цілісність товарів при транспортуванні. На кожне місце наноситься таке маркування: найменування Продавця, номер Контракту, номер місця, вага брутто та нетто, номер серії та інші реквізити, повідомлені Покупцем Продавцеві завчасно.

 
Розділ 6. Умови оплати

За поставлений товар Покупець сплачує Продавцю 50 % вартості товару протягом 30 календарних днів від дати поставки товару, решту коштів - протягом 45 календарних днів вад дати поставки.

 
Розділ 7. Передавання та приймання товарів

Товар вважається переданим Продавцем та прийнятим Покупцем: за якістю - згідно із сертифікатом якості, за кількістю - відповідно до кількості місць та ваги, зазначених у транспортних документах.

У разі поставки Продавцем неякісного товару або якої-небудь його партії такий товар або партія товару підлягає заміні на товар належної якості, визначеної у Контракті. Всі витрати із заміни неякісного товару на якісний відносяться на рахунок Продавця.

 
Розділ 8. Претензії

Претензії можуть бути заявлені щодо якості - у разі невідповідності якості товарів умовам цього Контракту, щодо кількості - у випадку невідповідності кількості товарів транспортним документам за вагою та кількістю місць. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від дати поставки, яку Продавець розглядає протягом 30 днів та дає відповідь по суті. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару умовам Контракту або кількості товару документам про відвантаження, Сторони визнають акт, складений за участю місцевої торгово-промислової палати. Претензії заявляються рекомендаційним листом з поданням усіх необхідних документів, які підтверджують претензію. Жодні претензії, заявлені з будь-якої партії товару, не можуть бути основою для Покупця відмовитися від приймання та оплати товарів з інших поставок, проведених за цим Контрактом.

 
Розділ 9. Форс-мажор

У разі виникнення обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню якою-небудь із Сторін зобов'язань з цього Контракту, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни або військових операцій будь-якого характеру, блокади, заборони експорту чи імпорту або інших незалежних від Сторін обставин, строк виконання зобов'язань переноситься домірно часу, протягом якого будуть діяти обставини. Сторона, для якої неможливо виконати зобов'язання з Контракту, повинна про настання та зупинення дії таких обставин терміново повідомляти другу Сторону. Доказами існування форс-мажорних обставин і їх тривалості слугуватимуть довідки, які видаються відповідно Торговою палатою країни Продавця або Покупця.

 
Розділ 10. Штрафні санкції

У разі затримки оплати товару понад 60 днів з моменту поставки товару Покупець виплачує Продавцеві штраф у розмірі 0,1 % від вартості неоплаченої партії товару за кожний тиждень затримки (якщо інше не обумовлено в додатках-специфікаціях).

У разі затримки оплати товару понад 90 днів з моменту поставки товару Покупець виплачує Продавцеві штраф у розмірі 0,1 % від вартості неоплаченої партії товару за кожний календарний день затримки.


Розділ 11. Арбітраж

Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Контрактом або у зв'язку з ним, Сторони вирішують по можливості мирним шляхом. При неможливості мирного вирішення суперечки та розбіжності розглядаються Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України (м. Київ).

 
Розділ 12. Інші умови

Технічні характеристики та параметри на товари, які поставляються, вказані у додатках-специфікаціях до цього Контракту.

Вся необхідна товаросупровідна документація перелічена в додатках-специфікаціях до цього Контракту.

Жодна із Сторін не має права передавати права та зобов'язання за цим Контрактом третій особі без письмової на це згоди другої Сторони.

Усі зміни та доповнення до цього Контракту дійсні, якщо їх підписали обидві Сторони.

Усі витрати та збори (митні збори і мито, збори з підписання та виконання цього Контракту, банківські витрати та ін.), які стягуються на території України, оплачуються за рахунок Покупця, а за межами вказаної території - за рахунок Продавця.

Після підписання цього Контракту всі попередні договори та листування за ним стають нечинними.

Контракт вступає в силу після його підписання та діє до"___" ___________ ____ р.

Цей Контракт складений українською та німецькою мовами у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, причому всі примірники мають однакову юридичну силу.

 

Розділ 13. Юридичні адреси сторін

Продавець:                                                               Покупець:

 

 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371