П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення товариства з обмеженою відповідальністю

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення товариства з обмеженою відповідальністю


Дата публікації: Вівторок, , 17:32; рубрика: Установчі документи

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення товариства з обмеженою відповідальністю

 
м. __________    "___" _______________ ____ р.
 
Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю виступають:
1) орган приватизації - ___________________________________________________________
(назва органу приватизації)
_____________________________________________________________________, в особі ________

____________________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2) юридична особа - ____________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
3) фізична особа - ______________________________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)
Сторони уклали договір про перетворення _________________________________________

____________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)
в товариство з обмеженою відповідальністю ______________________________________________

____________________________________________________________________________________
(найменування товариства)
(надалі - Товариство), що знаходиться за адресою: _________________________________________.

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

2. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.

4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

5. Учасники Товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

6. Предметом діяльності Товариства є: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________

7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності.

9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді.

10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Договором, статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

11. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

12. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його статутом.

13. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його учасників створюється статутний фонд у розмірі ____________________________ __________________________________
(сума літерами)
______________ (___________________________) грн.
 (сума цифрами)


Частка в статутному фонді:
органу приватизації    ______________________ грн.,
(сума цифрами)    _____________ %;
юридичної особи    ______________________ грн.,
(сума цифрами)    _____________ %;
фізичної особи    ______________________ грн.,
(сума цифрами)    _____________ %.

15. До державної реєстрації Товариства учасники в строк __________ _____________________ з моменту підписання Договору вносять до статутного фонду 100 % свого вкладу. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення _________________ % річних з недовнесеної суми.

16. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань - 5 % від чистого прибутку Товариства.
Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

17. Органи управління Товариством, їх компетенція визначаються статутом Товариства.

18. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією. Порядок створення, кількісний склад та сфера діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства.

19. У разі ліквідації Товариства кожному з учасників виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному фонді Товариства.

20. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками.

21. Цей Договір складено в ___________ примірниках, один з яких знаходиться у справах _____________________________ нотаріальної контори, а інші - в учасників.


22. Додаткові умови Договору ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

23. Учасники:
1) орган приватизації - __________________________________________________________
                           (повна назва та юридична адреса)
в особі ____________________________________________________________________________;
                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2) юридична особа - ___________________________________________________________
                              (повна назва та юридична адреса)
___________________________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
3) фізична особа - _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт серія _______________________ N _________________________, виданий  

"___"_______________ ____ року ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
 
 
Підписи учасників:    М П.
 Всього коментарів: 1
1 ЮрКо  
Інформація трішки застаріла smile З прийняттям Цивільного кодексу України для реєстрації Товариства з обмеженою відповідальності достатньо подати лише Статут до відповідного органу реєстрації.
Відповідно до ст.ст. 142 і 143 Цивільного кодексу України:

ч. 1. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.
2. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації товариства не є обов'язковим.

Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
1. Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут.


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371