П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення відкритого акціонерного товариства

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення відкритого акціонерного товариства


Дата публікації: Вівторок, , 17:42; рубрика: Установчі документи

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення відкритого акціонерного товариства

 
м. (с.) ____________         "___" ___________ ____ р.
 
Засновниками відкритого акціонерного товариства виступають:
1) орган приватизації __________________________________________________________________,
(назва органу приватизації)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
2) юридична особа  ___________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
юридична особа ______________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
юридична особа ______________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
3) фізична особа ______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
фізична особа ________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
фізична особа ________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
фізична особа ________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
 
Сторони уклали договір про перетворення ___________________________ ________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

на відкрите акціонерне товариство "_______________________________________________________"
                                                                                  (найменування товариства)

(далі - Товариство), що знаходиться за адресою: _____________________________ _______________________________________________________________________.
 

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

2. Товариство може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.

3. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

4. Предметом діяльності Товариства є ________________________________.

5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.

6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Договором, статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

8. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його статутом.

9. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками;
- майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

10. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд у розмірі ______________________________________________________________________________________
(писати літерами)
__________________________(__________________) грн., поділений на _________________ простих
(цифрами)
акцій номінальною вартістю ________ грн. кожна.

Статутний фонд створюється за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства.
Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.
Усі акції розподіляються між засновниками Товариства таким чином:

Юридичні та фізичні особи, яким передаються акції ВАТ
_________________________
(назва акціонерного товариства)    Кількість акцій, шт.    Номінальна вартість акції, грн.    Загальна вартість акції, грн.    Примітка
 
1.                   
2.                   
…                   

11. Акції безоплатно передаються засновникам органом приватизації відповідно до їх внесків до статутного фонду Товариства протягом _______ днів з моменту реєстрації фінансовим органом акцій Товариства та інформації про їх випуск.
У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.
Кошти фонду перебувають у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду.
Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і на інші цілі не витрачаються.

12. Органи управління Товариства, його організаційна структура визначаються статутом Товариства.

13. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення, кількісний склад та порядок діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства.

14. У разі ліквідації Товариства належні йому кошти розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно сумарній номінальній вартості належних їм акцій.

15. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками.

16. Цей Договір складено в ____ примірниках, один з яких знаходиться у справах

_________________ нотаріальної контори, а інші - в учасників.

17. Учасники:
1) орган приватизації __________________________________________________________________,
(повна назва та юридична адреса)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
2) юридична особа ____________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
юридична особа _____________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
юридична особа _____________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
юридична особа _____________________________________________________________________,
(повна назва юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)
3) фізична особа ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт: серія ______ N ___________, виданий "___" ______________ ____ р. ________________

___________________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
фізична особа _______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт: серія ______ N ___________, виданий "___" ______________ ____ р. _______________

___________________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
фізична особа _______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт: серія ______ N ___________, виданий "___" ______________ ____ р. ______________

___________________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
 

Підписи учасників
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371