П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Установчі документи » УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення закритого акціонерного товариства

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення закритого акціонерного товариства


Дата публікації: Вівторок, , 17:43; рубрика: Установчі документи

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення закритого акціонерного товариства

 
м. ___________________    "___" _______________ ____ р.
 
Засновниками закритого акціонерного товариства виступають:
1) орган приватизації - _________________________________________________________
(назва органу приватизації)
___________________________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

2) юридична особа - ___________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
в особі _____________________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________________________

3) фізична особа - _____________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________.

Сторони уклали Договір про перетворення ________________________________________
                                                                                    (повна назва підприємства)
___________________________________________________________________________________

в закрите акціонерне товариство _______________________________________________________
                              (найменування товариства)
______________________________________________________________________,

надалі - Товариство, що знаходиться за адресою: _________________________________________

______________________________________________________________________.

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

2. Товариство може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.

3. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

4. Предметом діяльності Товариства є: _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________.

5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.

6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Договором, Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

8. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його Статутом.

9. Товариство є власником:
майна, переданого йому засновником;
майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

10. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд у розмірі _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ грн., поділений на _______________________________________________

_______________________________________________________________ простих акцій

номінальною вартістю _______________________________________ грн. кожна.
Статутний фонд створюється за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства.
Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.
Усі акції розподіляються між засновниками Товариства таким чином ____
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________.

11. До державної реєстрації Товариства учасники в строк _____________ з  моменту підписання цього Договору сплачують повну вартість належних їм акцій. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк учасник сплачує за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу.

12. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.
Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду.
Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і на інші цілі не витрачаються.

13. Органи управління Товариства, його організаційна структура визначаються статутом Товариства.

14. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення, кількісний склад та порядок діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства.

15. У разі ліквідації Товариства належні йому кошти розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

16. Договір набуває чинності з моменту його підписання учасниками.

17. Цей Договір складено в _____________________________примірниках, один з яких знаходиться у справах ________________________________________ нотаріальної контори, а інші - в учасників Товариства.

18. Додаткові умови Договору ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

19. Учасники:
1) орган приватизації - ___________________________________________________________
                              (повна назва та юридична адреса)

___________________________________________________________________________________,

в особі _____________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
2) юридична особа - ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(повна назва та юридична адреса)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

в особі _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
3) фізична особа - _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _________________ N ____________________________________________________,

виданий "___" _______________ ____ р. _________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)
 

Підписи учасників:
_________________________________
_________________________________
_________________________________    
М. П.
 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371