П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Зразки документів » Угода » УГОДА про проведення факторингових операцій

УГОДА про проведення факторингових операцій


Дата публікації: Неділя, , 17:28; рубрика: Угода


 

м. _______________                                                                             "___" _________ р.
 

 

1. Банк ______________________, в особі _____________________________
           (найменування банку)                             (найменування боржника)
                        
_______________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

що називається надалі "Фактор-банк", з одного боку, і в особі _______________________, діючого на підставі 

_________________________, що називається надалі "По­стачальник", з другого боку, уклали дану угоду про 

проведення факторингової операції за такими платіжними вимо­гами 
_______________________________________________________________________.
(зазначити їхні реквізити і суму платежу)

2. Відповідно до даної угоди Постачальник передає Фактор-банку право вимоги платежу за вказаним платіжним документом.

3. Фактор-банк відшкодовує Постачальнику частину суми платежу за цими платіжними вимогами у розмірі (прописом) __________________________________ грн. _________ коп., а також із надход­женням коштів від платника перераховує Постачальнику решту частини платежу за поставлені товари у розмірі (літерами) __________________________ грн. _______ коп.

Примітка. В угоді може бути передбачено негайне відшко­дування Постачальнику певної суми, вказаної у платіжній вимозі.
 

4. За здійснення факторингової операції Фактор-банк стягує з Постачальника плату в розмірі (літерами) 

__________________________________ грн. ____ коп. 

Розмір плати встановлюється з урахуванням суми пла­тіжних вимог, зазначених у даній угоді, і здогадного строку оплати їх покупцем.

5. Факторингові операції здійснюються за рахунок власних коштів Фактор-банку.

6. При здійсненні факторингової операції відступлення Фактор-банку права одержання платежу за акцептованими платником платіжними вимогами проводиться після одер­жання Постачальником від банку-платника повідомлення про те, що у платника немає коштів, і після поміщення платіжних вимог до картотеки N 2.

Факторингові операції не можуть проводитися за пла­тіжними вимогами, пред'явленими бюджетним організаці­ям, збитковим і низькорентабельним підприємствам, а та­кож до рахунків із фінансування капітальних вкладень.

Примітка. При укладенні угоди банк повинен підходити диференційовано до проведення таких факторингових опе­рацій з урахуванням вимог до ліквідності балансу, а також кредитоспроможності боржника. У разі потреби Фактор-банк може зробити запит у банк платника про фінансовий стан Підприємства-платника. У цьому разі Постачальник подає Фактор-банку такі документи: 

- копію платіжної вимоги, виставленої на покупця;

- повідомлення банку-платника про неоплату платіжної вимоги;

- телеграму банку, який обслуговує платника, що містить інформацію про проведення факторингової операції і вка­зівку замінити у платіжній вимозі найменування банку і номер рахунку Постачальника на реквізити Фактор-банку.
 

7. За домовленістю Сторін платіжні вимоги на підпри­ємства-покупців можуть виписуватися Постачальником товарів від свого імені, але із зазначенням у них реквізитів одержувача коштів Фактор-банку для подання в установу цього банку в загальновстановленому порядку.

8. Факторингові операції оформляються Фактор-бан­ком за меморіальними ордерами в двох примірниках. Пер­ший примірник після проведення бухгалтерських операцій за рахунками поміщається в документи дня, другий при­мірник у встановленому порядку направляється Поста­чальникові.

9. Фактор-банк не несе відповідальності за невиконан­ня договірних зобов'язань щодо поставок між Постачаль­ником і покупцем товарів.

10. У разі надходження повної або часткової відмови від акцепту за платіжною вимогою, оплаченою Фактор-бан­ком, Постачальник зобов'язаний відшкодувати йому кош­ти за неакцептовані покупцем платіжні доручення.

 
За Фактор-банк 
(підпис) 
Дата, печатка. 
Поштова адреса 
і банківські реквізити 
Фактор-банку
 За Постачальника
(підпис) 
Дата, печатка. 
Поштова адреса 
і банківські реквізити 
Постачальника
 
 Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Вимога [2]
Довіреність [4]
Договір [60]
Заява [45]
Заявление [1]
Исковое заявление [5]
Клопотання [2]
Контракт [7]
Претензія [3]
Позовна заява [85]
Скарга [10]
Угода [9]
Установчі документи [19]
Інші юридичні документи [14]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371