П О Ш Т А
 
Логін:
Пароль:

Вхід на сайт
Вітаю Вас, Гість
Реєстрація Вхід
Головна » Юридичні Статті » Права громадянина » Ліквідація громадської організації (об'єднання громадян)

Ліквідація громадської організації (об'єднання громадян)


Дата публікації: Четвер, , 19:15; рубрика: Права громадянина

Стаття 104 Цивільного Кодексу України (надалі – ЦК) встановлює два способи припинення юридичної особи. Перший спосіб відбувається в порядку правонаступництва, тобто коли речові і зобов’язальні права та обов’язки юридичної особи, що припиняється, переходять до іншої юридичної особи (правонаступника), яка найчастіше є новоутвореною організацією. Другий спосіб припинення юридичної особи відбувається за відсутності наступництва і називається ліквідацією.

Стаття 19 Закону України «Про об’єднання громадян» (із змінами та доповненнями) (спеціальний закон) також передбачає два шляхи припинення діяльності об’єднання громадян: реорганізація або ліквідація (саморозпуск, примусовий розпуск).

Реорганізація об’єднання громадян здійснюється відповідно до його статуту. Реєстрація новоствореної громадської організації здійснюється у порядку, встановленому вищезазначеним законом.

Ліквідація громадської організації здійснюється на підставі статуту або рішення суду.

Слід відмітити, що стаття 11 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (із змінами та доповненнями) (спеціальний закон) також зазначає, що ліквідація благодійної організації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Отже, можна стверджувати, що при ліквідація і об’єднання громадян, і благодійної організації (юридичні особи) легалізуючий орган повинен керуватися ЦК, який відсилає нас до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (із змінами і доповненнями) (надалі – Закон), якщо в спеціальних законах не передбачено чіткого порядку ліквідації.

Легалізуючий орган для внесення запису про припинення юридичної особи передає державному реєстратору:

лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи;

копію рішення повноважного керівного органу – ліквідаційної комісії, яким визначено, зокрема, склад ліквідаційної комісії (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційних номерів за ДРФО (за наявності) та місця проживання її членів);

документ, що підтверджує внесення плати за публікацію (документом, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку) повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації. Повідомлення має містити такі відомості про юридичну особу:
- найменування;
- ідентифікаційний код;
- місцезнаходження;
- місце та дату проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ст. 22 Закону).

Державний реєстратор у день надходження документів зобов’язаний внести до ЄДР запис про рішення заявника щодо припинення юридичної особи в порядку, установленому статтею 35 Закону.
Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, легалізуючий орган приймає від заявника (голови ліквідаційної комісії або уповноваженої ним особи) після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (Додаток – 26);

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво про реєстрацію громадської організації або благодійної організації, структурного утворення політичної партії;

оригінал установчих документів – статут (положення);

акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах);

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;

довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені вище, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені.

На підставі поданих документів легалізуючий орган приймає рішення про ліквідацію. Таке рішення оформляється наказом (Додаток – 27).
До наказу додається висновок про скасування запису про реєстрацію у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску. Висновок є невід’ємною частиною наказу (Додаток – 28).

Мін’юст (територіальний орган) одержує дані про припинення юридичних осіб з реєстраційних карток та інших документів відповідно до Закону.

Мін’юст (територіальний орган) для внесення запису про припинення юридичної особи передає державному реєстратору лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи, копію рішення повноважного керівного органу, яким визначено, зокрема, склад ліквідаційної комісії (із зазначенням прізвища, імені, та по батькові, ідентифікаційних номерів за ДРФО (за наявності) та місця проживання її членів), та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації.

Державний реєстратор у день надходження документів зобов’язаний внести до ЄДР запис про рішення заявника щодо припинення юридичної особи в порядку, установленому статтею 35 Закону.

Мін’юст (територіальний орган) приймає від заявника відповідні реєстраційні картки не раніше двох місяців з дати публікації у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про рішення про припинення юридичної особи.

Мін’юст (територіальний орган) протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці, а також копію свого рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі в порядку, визначеному пунктами 3.3.-3.5. Регламенту.

Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в порядку, установленому статтями 36-39 Закону.
Легалізуючий орган протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці, а також копію свого рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі в порядку, визначеному пунктами 3.3.-3.5. Регламенту.

Державний реєстратор одержує дані про припинення юридичних осіб з реєстраційних карток та інших документів відповідно до Закону.
Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в порядку, установленому статтями 36-39 Закону.
Державний реєстратор або легалізуючий орган не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення суду про припинення юридичної особи повідомляє відповідно легалізуючий орган або державного реєстратора.

Юридична особа припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Спеціальні правила встановлені щодо внесення відповідного запису на підставі судового рішення (ст. 39 Закону).

Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про припинення шляхом ліквідації юридичної особи, у день набрання рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.
Дата надходження судового рішення про порушення провадження у справі про припинення шляхом ліквідації юридичної особи вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення провадження у справі про припинення шляхом ліквідації юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи легалізації, статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису. 

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про припинення шляхом ліквідації юридичної особи застосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною другою статті 35 цього Закону:
«З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про припинення шляхом ліквідації юридичної особи забороняється: 

проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;
внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи;
проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення».

Порядок призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі припинення шляхом ліквідації, яка встановлена законом, судом постановлене рішення про ліквідацію юридичної особи, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
Дата надходження судового рішення про ліквідацію юридичної особи у зв’язку із припиненням юридичної особи шляхом ліквідації вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію юридичної особи заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день передати органам легалізації, статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.

При надходженні до державного реєстратора оригіналу установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, яку ліквідовано, державний реєстратор зобов’язаний зробити на зазначених документах відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної особи та видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) зазначені документи на адресу місця проживання одного із засновників (учасників) юридичної особи, що припинилася.
У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури, яка встановлена законом, судом постановлене рішення щодо припинення провадження у справі про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення провадження у справі по юридичній особі. Дата надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі по юридичній особі вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі по юридичній особі внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження по юридичній особі та в той же день повідомити органи легалізації, статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку.
Всього коментарів: 1
1 Юлія  
Члени громадської організації,діяльність якої тимчасово була заборонена, звернулися до легалізую чого органу з клопотанням про поновлення діяльності організації в повному обсязі,тому що причини,які були підставою для заборони,усунуті.Якими повинні бути дії легалізую чого органу?

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

РУБРИКИ

Банкрутство підприємства [3]
Військове право [2]
Закон і бізнес [24]
Захист прав споживачів [7]
Звернення до суду [15]
Інтелектуальна власність [2]
Кримінальні справи [6]
Корпоративні відносини [5]
Міграційне право [2]
Нерухоме майно [7]
Оподаткування [10]
Перевірка підприємства [8]
Права громадянина [11]
про ДАІ [4]
Рейдерство [2]
Сімейне право [7]
Спадкове право [5]
Страхування [2]
Суд по кредиту [5]
Трудові відносини [11]

ПОШУК ПО САЙТУ

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
Google+

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ

ПІДТРИМАТИ САЙТ WEBMONEY
Z401169167041
U131140520865
R298291195371